Την ενίσχυση περίπου 325.000 νέων οικογενειών με voucher 200 ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Με την ενίσχυση αυτή συγκεκριμένα θα  έχουν την δυνατότητα 560.000 μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που έχουν ανάγκη απο εξοπλίσμο για την τηλεκπαίδευση να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Ο προύπολογισμός του συγκεκριμένου προγράμματος ανέρχεται στα 112εκατ. ευρώ και δικαιούχοι θα είναι όλες οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό ισόδημα εώς 6.000 ευρώ, δηλαδή όλες εκείνες οι οικογένειες που δικαιούνται το επίδομα παιδιού ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία.

Επίσης, επισημένεται από του Υπουργείο Παιδείας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μέρος της συνολικότερης στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην παιδεία. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει , σημαντικές επενδύσεις για τη ριζική αναβάθμιση των δημόσιων δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων, την ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών και την αναβάθμιση της σύνδεσής τους με το διαδίκτυο, προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων, και τη δημιουργία εκτεταμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών.

Το ΥΠΑΙΘ δρομολογεί σύμφωνα με την ανακοίνωση του, την ψήφιση Διάταξης Νόμου αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με την οποία την υλοποιήση του θα αναλάβει η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. » η οποία θα αναπτύξει μία εξιδικευμένη πλατφόρμα.

Πηγή: e-peiraias.gr