Την παράταση της καταχώρισης των υπόχρεων επιχειρήσεων στο Ψηφιακό Μητρώο Λειτουργούντων Συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων ζήτησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Υφυπουργό, κ.κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή και Ιωάννη Κεφαλογιάννη, αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα μελών του ζήτησε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης των υπόχρεων επιχειρήσεων στο εν λόγω Μητρώο, δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας τους, αλλά και των συνθηκών λειτουργίας τους, λόγω της πανδημίας.

Στην επιστολή ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Γεώργιος Παπαμανώλης – Ντόζας τονίζει ότι η πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου θα θέσει τέλος σε κάθε παράνομη δραστηριότητα και θα προστατεύσει τον κάθε καταναλωτή από κάθε είδους αυθαιρεσία, όμως στη δεδομένη χρονική συγκυρία μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα κατωτέρω:
«Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά έκρινε θετική την πρωτοβουλία σας, η οποία θέτει τέλος σε κάθε παράνομη δραστηριότητα και δίνει τη δυνατότητα ο κάθε καταναλωτής να γνωρίζει όχι μόνο την νομιμότητα του εκάστοτε επισκευαστή αλλά να αντλεί πληροφορίες σχετικά με την επισκευαστική επάρκεια του συνεργείου κλπ., με την εφαρμογή της υπ’ αρ. 59388/940 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5407 Β’ / 09-12-2020).
Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου Λειτουργούντων Συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», προβλέπεται η δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου, στο οποίο θα είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα:
όλα τα νόμιμα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων,
οι σταθμοί αυτοκινήτων (Parking) και
τα διαθέτοντα άδεια λειτουργίας πλυντήρια – λιπαντήρια της χώρας με σκοπό να υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των εγκαταστάσεων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων των σχετικών ελέγχων.
Στην απόφαση ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου υποχρεούνται μέχρι τις 9 Αυγούστου 2021 να ενημερώσουν την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα στοιχεία που ζητούνται στους αντίστοιχους πίνακες που αναφέρονται στην απόφαση.
Κύριε Υπουργέ, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που αυτή τη χρονική στιγμή βρίσκονται αντιμέτωπες με λουκέτα λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που διαμορφώθηκε από την πανδημία, κρίνουμε απαραίτητη την παράταση για ένα χρόνο από την αρχική καταληκτική ημερομηνία έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν σε ομαλές συνθήκες.
Πιστεύοντας στη θετική ανταπόκριση σας και έχοντας εμπιστοσύνη στην αμεσότητά σας, είμαστε στη διάθεση σας για συνεργασία με σκοπό την στήριξη του βιοτεχνικού κόσμου και της επιχειρηματικότητας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση».
Ο Πρόεδρος Β.Ε.Π.
Γεώργιος Παπαμανώλης-Ντόζας

Πηγή: e-peiraias.gr