Ζητούνται 10 ιατροί, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών και 4μηνη διάρκεια σύμβασης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού…

Πηγή: e-peiraias.gr