Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική  δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον αλλά και για τη ζωή και την υγεία μας.

Για μια ακόμη φορά Κυβέρνηση και Περιφερειακή Αρχή επιλέγουν να αντιμετωπίσουν τους πολίτες του δυτικού Πειραιά και της δυτικής Αθήνας – Αττικής ως ανθρώπους β΄ κατηγορίας και να τους φορτώσουν και για τα επόμενα 30 χρόνια τα σκουπίδια όλης της Αττικής.

Κυβέρνηση και Περιφερειακή Αρχή

  • Προωθούν, επιλεκτικά, ορισμένες μόνο από τις προβλεπόμενες -από το υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ-μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων (μόνο για τις περιοχές του δυτικού Πειραιά και της δυτικής Αθήνας – Αττικής) και τις προσανατολίζουν, όχι στην επέκταση και ενίσχυση της ανακύκλωσης, αλλά στην παραγωγή   δευτερογενών   καυσίμων.  Eπέλεξαν να κατασκευάσουν, με τη μέθοδο σύμπραξης δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και με προϋπολογισμό 640  εκατομμύρια  ευρώ,  μια  ακόμη  μονάδα  στο  ΣΧΙΣΤΟ (170.000 τόνων/έτος) και μια ακόμη μεγαλύτερη από το ΕΜΑΚ στη ΦΥΛΗ (400.000 τόνων/έτος).
  • Ολοκληρώνουν τον διαγωνισμό, που ξεκίνησε η διοίκηση Δούρου, για την κατασκευή νέου ΧΥΤΑ στη Φυλή, με την ανάθεση σε εργολαβικό σχήμα με επικεφαλής την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ. Αυτό το διάστημα προωθείται και η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, που για να γίνει κατασκευάζουν περιμετρικά ένα φαραωνικό κωνικό τείχος – φράγμα ύψους 20 μέτρων και μήκους 1.530 μέτρων, με κόστος πάνω από 50 εκατομμύρια.
  • «Τρέχουν» άλλο διαγωνισμό για την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων (ΕΜΑΚ), ώστε να μπορεί να υποδέχεται 300.000 τόνους σύμμεικτα και 100.000 τόνους βιοαπόβλητα, το χρόνο.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα εφιαλτικό τοπίο κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος και  προώθησης  ιδιωτικών  συμφερόντων.  Είναι φανερό στον καθένα πως Κυβέρνηση, Περιφερειακή Αρχή και η Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ αποφάσισαν να καταδικάσουν τις περιοχές μας να
είναι οι μοναδικοί και οι μόνιμοι σκουπιδότοποι ολόκληρης της Αττικής.

 Οι αποφάσεις αυτές δεν πρέπει να περάσουν.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

  • Άμεση διακοπή  όλων  των  διαδικασιών    κατασκευής  νέων  μονάδων  επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων σε ΦΥΛΗ και ΣΧΙΣΤΟ καθώς και επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών στη Φυλή (ΧΥΤΑ, ΕΜΑΚ).
  • Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες, τους φορείς, τις συλλογικότητες και τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για το περιεχόμενο του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής.
  • Άμεσο και οριστικό κλείσιμο του συνόλου της εγκατάστασης της Φυλής και του ΣΜΑ στο Σχιστό.
  • Ένταξη σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης της ευρύτερης περιοχής.
  • Άμεση δρομολόγηση της κατασκευής όλων των αναγκαίων υποδομών -με δίκαιη κατανομή των όποιων βαρών-, για την υλοποίηση ενός νέου συστήματος δημόσιας διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα έχει βασικό στόχο τη μέγιστη δυνατή προδιαλογή και ανάκτηση υλικών -συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων νέων ΧΥΤΥ-, με αυστηρή τήρηση όλων των περιβαλλοντικών διασφαλίσεων.
  • Καμία μονάδα καύσης απορριμματογενών καυσίμων στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα.

Αναλαμβάνουμε τη πρωτοβουλία για κοινή δράση των δημοτικών παρατάξεων και των συλλογικοτήτων των περιφερειακών ενοτήτων Πειραιά, Δυτικής Αθήνας και Δυτικής Αττικής, προκειμένου να ακυρώσουμε τα σχέδια που καταδικάζουν τις περιοχές μας.

Παίρνοντας υπόψη μας τις δυσκολίες της πανδημίας, καλούμε εκπροσώπους από όλες τις δημοτικές παρατάξεις των Δήμων Πειραιά σε συγκέντρωση – αποκλεισμό του ΣΜΑ στο Σχιστό την Τρίτη 16 Μαρτίου στις 6:00πμ και την Τετάρτη 17 Μαρτίου στις 6:00πμ

Πηγή: e-peiraias.gr