Πέντε από τις 30 εταιρίες που κατέθεσαν προσφορές για την προμήθεια των αυτοδιαγνωστικών τεστ για τον κορωνοϊό αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι και κλήθηκαν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για το διαγωνισμό.

Αναλυτικά οι πέντε εταιρείες είναι:

  • για την προμήθεια με αγορά 2.500.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ, η εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην τιμή των 2,29€ με συνολική αξία 5.725.000,00€
  • για την προμήθεια με αγορά 1.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ, η εταιρεία ΑΝΑΤS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορική-Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών υλικών- Κατασκευαστική- Τεχνική-Βιομηχανική- Διαχείριση ακινήτων στην
    τιμή των 3,30€, συνολικής αξίας 3.300.000,00€
  • για την προμήθεια με αγορά 3.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ η εταιρεία SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην τιμή των 3,36€, συνολικής αξίας 10.080.000,00€
  • για την προμήθεια με αγορά 1.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ, η εταιρεία ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Β.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MARVIFARM) στην τιμή των 3,45€, συνολικής αξίας 3.450.000,00€
  • για την προμήθεια με αγορά 1.900.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ, η εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ στην τιμή των 4€, συνολικής αξίας 7.600.000,00€.

Πηγή: e-peiraias.gr