Η «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» έκανε μια υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Forthnet Α.Ε. για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, κατά ψήφου, μετοχών τους έναντι ανταλλάγματος 0,3 ευρώ ανά μετοχή.

Η πρόταση εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Forthnet οδηγείται εκτός Χρηματιστηρίου.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Πηγή: e-peiraias.gr