Απεγκλωβισμός ατόμου, από όχημα εντός του ποταμού Αράχθου πραγματοποιήθηκε ως εκπαιδευτική άσκηση από πυροσβέστες των Ε.Μ.Α.Κ. στο πλαίσιο της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Καταστροφών του Α.Π.Σ.

Σκοπός της εκπαιδευτικής άσκησης ήταν η αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και η βελτίωση του χρόνου απόκρισης σε περιστατικά που αφορούν τη διάσωση ατόμων από ορμητικά νερά καθώς και η συνεργασία στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα τελευταία έτη έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις που χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων σε έντονα ή και ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, συνεπώς η πιστοποίηση των συμμετεχόντων ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης δημιουργεί πυρήνες για την περαιτέρω επιμόρφωση όλων των πυροσβεστών στο εν θέματι αντικείμενο.

Την εκπαιδευτική άσκηση παρακολούθησε ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων, Υποστράτηγος Π.Σ. Δημήτριος Κοντογιάννης.

Πηγή: e-peiraias.gr