Το EU-CONEXUSΕυρωπαϊκό πανεπιστήμιο για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης – ξεκίνησε τα μαθήματα Minors στις 15 Ιανουαρίου και καλωσόρισε τους 220 πρώτους φοιτητές του κατά τη διάρκεια μιας εικονικής «Ημέρας Καλωσορίσματος» στις 19 Ιανουαρίου. 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EU-CONEXUS, συγκροτήθηκε από έξι Πανεπιστήμια μέλη της Ευρώπης: το Πανεπιστήμιο La Rochelle (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο Catόlica de Valencia (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο Zadar (Κροατία), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Πολιτικών Μηχανικών του Βουκουρεστίου (Ρουμανία) και το Πανεπιστήμιο Klaipeda (Λιθουανία) και 3 επιπλέον Συνεργάτες: το Waterford Institute of Technology (Ιρλανδία), το Rostock University (Γερμανία) και το Frederick University (Κύπρος). Δημιουργήθηκε με θέμα την ευφυή αειφόρο ανάπτυξη της αστικής παράκτιας ζώνης και στοχεύει στη δημιουργία κοινών προγραμμάτων μελέτης και έρευνας. 

Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε η «Ημέρα Καλωσορίσματος» σε μια εικονική συνεδρία όπου ο Jean-Marc Ogier, Πρόεδρος του EU-CONEXUS και η Isabella Baer-Eiselt, Εκτελεστική Διευθύντρια του EU-CONEXUS, καλωσόρισαν τους 220 φοιτητές από τα 6 Πανεπιστήμια-εταίρους των δύο πρώτων Minor Προγραμμάτων του EU-CONEXUS. Τα μέλη του Συμβουλίου Φοιτητών μίλησαν για τους κύριους στόχους του EU-CONEXUS και του ρόλου των φοιτητών στο έργο, καθώς επίσης παρουσίασαν μια σειρά από δραστηριότητες και εκδηλώσεις που προγραμματίστηκαν για τους φοιτητές τους προσεχείς μήνες. Κατά την ηλεκτρονική συνάντηση με όλους τους υπευθύνους των Προγραμμάτων Minor, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα ή την ίδια την εικονική κινητικότητα. 

Τα δύο Προγράμματα Minor είναι:

το (1) Minor στην Μπλε Οικονομία και Ανάπτυξη “Blue Economy and Growth” 

και το (2) Minor στην Παράκτια Ανάπτυξη και στον Βιώσιμο/Αειφόρο Θαλάσσιο Τουρισμό “Coastal Development and Sustainable Maritime Tourism”.

Τα προγράμματα Minor προσφέρουν 19 μαθήματα σε 10 θεματικούς τομείς και μπορούν να είναι εξατομικευμένα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών.

Η Ημέρα Καλωσορίσματος ήταν επίσης μια ευκαιρία για τους φοιτητές να εξοικειωθούν με το εικονικό περιβάλλον μάθησης σε μια εκπαιδευτική συνεδρία που πραγματοποιήθηκε από τον Jean-Christophe Burie, Διευθυντή του Smart-Campus EU-CONEXUS. Το EU-CONEXUS Smart Campus έχει προσαρμόσει αρκετές πλατφόρμες ODL (διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση) για τη δυνατότητα εικονικής κινητικότητας και διδασκαλίας για μια διεθνή κοινότητα εκπαιδευτικών και φοιτητών. 

Κάθε Πανεπιστήμιο ονόμασε/όρισε έναν Υπεύθυνο για το Πρόγραμμα Minor, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλες τις οργανωτικές πτυχές της κινητικότητας των φοιτητών,  και θα τους καθοδηγήσει μέσω της διεθνούς εμπειρίας του με πρακτικές πληροφορίες. Οι υπεύθυνοι παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν μαζί τους. 

Η εκδήλωση έδωσε επίσης την ευκαιρία σε μερικούς φοιτητές να μοιραστούν τις προσδοκίες και τα κίνητρά τους για την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα EU-CONEXUS Minors: 

«Αποφάσισα να υποβάλω αίτηση για το πρόγραμμα EU-CONEXUS Minor της Παράκτιας Ανάπτυξης και του Θαλάσσιου Τουρισμού διότι σχετίζεται με την κύρια εξειδίκευση των σπουδών μου – Πολιτικών Μηχανικών – και ελπίζω ότι θα μου δώσει προηγμένες γνώσεις σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία των παράκτιων περιοχών. 

Μπορώ να αποκτήσω πολλές δεξιότητες και υπέροχες εμπειρίες με το να είμαι φοιτητής EU-CONEXUS και να συνεργαστώ με φοιτητές και καθηγητές από άλλα Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Η ολοκλήρωση του προγράμματος Minor θα δημιουργήσει σίγουρα ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε έναν τομέα που ίσως δεν θα σκεφτόμουν πριν εγγραφώ στο Πανεπιστήμιο, όπως ο τουρισμός ή οι παράκτιες κατασκευές. ” 

Ilinca-Elena Urbaczek, φοιτήτρια 2ου έτους UTCB, Σχολή Μηχανικών Ξένων Γλωσσών

Πηγή: e-peiraias.gr