Την παραίτησή του από Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, υπέβαλε ο Χαράλαμπος Καπαραλιώτης.

Πρόσκληση 26ης ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του  Ν. 3852/2010 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 71 παρ. 8 του Ν.  4555/2018, να σας καλέσω σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 7 ην Νοεμβρίου 2021, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ  και ώρα Ο9:30 στην αίθουσα Μπόγρη για την εκλογή νέου Προέδρου του  Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 643/24-09- 2021 εγκύκλιο του Υπ. Ες., για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, με  θέματα:

1. Αποδοχή παραίτησης του κ. Χαράλαμπου Καπαραλιώτη, από το  αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 3852/20210, ως ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΑΪΣΚΑΣ

Πηγή: e-peiraias.gr