Δριμεία επίθεση κατά του Δημάρχου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστου Βρεττάκου, εξαπέλυσε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Παναγιώτης Διαλινάκης, με αφορμή την συζήτηση για τον Εσωτερικό Οργανισμό.

Όπως τονίζει ο κύριος Διαλινάκης η διοίκηση του Δήμου «προσπαθεί με διαδικασίες fast-truck επιχειρεί να ψηφίσει τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, χωρίς να υπάρχει καμία πρόθεση συναίνεσης με τις δημοτικές παρατάξεις και τους εργαζόμενους του Δήμου».

Εν συνεχεία αναφέρει ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας θα πρέπει να έχει ως στόχο την αναπτυξιακή προώθηση του Δήμου ενώ θέτει και τους όρους που μπορεί να γίνει αυτό.

Τέλος κλείνει την ανακοίνωσή του λέγοντας πως είναι κάθετα αντίθετος με την πρόταση του Δήμου και ζητάει την άμεση απόσυρσή του.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Παναγιώτη Διαλινάκη:

ΟΧΙ ΣΤΟΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας , η δημοτική αρχή με διαδικασίες « fast-track» , επιχειρεί να ψηφίσει τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, χωρίς να υπάρχει καμία πρόθεση συναίνεσης με τις δημοτικές παρατάξεις και τους εργαζόμενους του Δήμου , που μέσω του Συλλόγου ήδη εκδήλωσαν την έντονη αντίθεσή τους στην όλη διαδικασία .
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , θα πρέπει να έχει ως σκοπό την Προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήμου , με περιεχόμενο που θα εξασφαλίζει την υλοποίηση Προγραμμάτων επενδύσεων και παροχής υψηλού επιπέδου και σύγχρονων υπηρεσιών με μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ αποτελεί το μέσο σχεδιασμού και υλοποίησης της δημοτικής πολιτικής , μέσο χρηματοδότησης και εργαλείο διοίκησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του υπηρεσιακού μηχανισμού.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί χρειάζεται να υπάρχει 1. Σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών 2. Αποφυγή του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης των υπηρεσιών 3. Δημιουργία λιτών δομών με τα απολύτως αναγκαία ιεραρχικά επίπεδα 4. Χωρική αποκέντρωση των δημοτικών υπηρεσιών. 5. Στελέχωση της κορυφής της διοικητικής πυραμίδας (ρόλοι Γενικού Γραμματέα και Γενικού Διευθυντή) 6. Οι νέες οργανικές θέσεις θα πρέπει να αφορούν σε εξειδικευμένα στελέχη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ) 7. Ανάπτυξη οριζόντιων μηχανισμών συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών 8. Αποτελεσματικός συντονισμός και επίτευξη συμπληρωματικότητας μεταξύ των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε μέσω της σκοπούμενης αναδιοργάνωσης να επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός νέου μοντέλου λειτουργίας που θα περιλαμβάνει :

  • Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας
    -Περιγραφές θέσεων εργασίας
  • Πρότυπα στελέχωσης
    -Δείκτες παρακολούθησης του δημοτικού έργου
  • Εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων
    Το προτεινόμενο σχέδιο της διοίκησης του Δήμου που δεν έχει καμία απολύτως αναπτυξιακή προοπτική και σύγχρονη αντίληψη της διοικητικής πρακτικής, που προσπαθεί να «τακτοποιήσει» τις θέσεις και περιέχει αποσπασματικές παρεμβάσεις, δεν μας βρίσκει σύμφωνους και ζητάμε την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ του και την ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ .

Πηγή: e-peiraias.gr