Η ετήσια ενημέρωση του Ελληνικού Ταμείου και του Asset Management Association για τα αποτελέσματα της PPA SA για το έτος 2020 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης παρουσία του κ. Άγγελου Καρακώστα, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, και της κ. Li Jin, CFO, με τη συμμετοχή 35 αναλυτών και εκπρόσωποι από εταιρείες επενδύσεων.

Παρά τον αντίκτυπο του COVID-19 και τις αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές μονάδες, όπως το Cruise, το Ferry και το Car Terminal, η Εταιρεία πέτυχε την αδιάκοπη συνέχιση των λιμενικών δραστηριοτήτων σε συνθήκες ασφαλείας, χωρίς να θέσει κανέναν υπάλληλο σε προσωρινή αναστολή. Επιπλέον, η Εταιρεία προχώρησε σε σύναψη επενδύσεων ύψους 211,7 εκατομμυρίων ευρώ και ενισχύει τις προσπάθειές της για επιτάχυνση της εφαρμογής τους.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 132,9 εκατομμύρια ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 36,9 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους σε 26,4 εκατομμύρια ευρώ.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,40 € διατηρώντας τον ίδιο λόγο με την καθαρή κερδοφορία σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει τις έντονες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών και όλες οι επιχειρηματικές μονάδες επιστρέφουν σε ανάπτυξη.

* Η παρουσίαση της εταιρείας είναι διαθέσιμη στο www.olp.gr

Πηγή: e-peiraias.gr