Η Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίνα Κασιμάτη, φέρνει στη Βουλή με Αναφορά που κατέθεσε  προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, την με ΑΠ 128/18-3-2021 εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) προς τον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά Α.Ε, που κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και τον κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για τη διερεύνηση τέλεσης τυχόν αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα με την οποία ο ΟΛΠ Α.Ε συστηματικά παραβιάζει τον όρο 11.3 της Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου – ΟΛΠ Α.Ε περί υποπαραχώρησης κτηρίων στη Ναυπηγοεπισκευσαστική Ζώνη Περάματος σε επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) καταγγέλλει ότι ήδη από τις 3-10-2018, σε συνέλευση – διαβούλευση, την οποία είχε οργανώσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο πρόεδρος του Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. είχε καταγγείλει ότι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος υπήρχαν τουλάχιστον 2 κτήρια που έχουν χηρεύσει, τα οποία ο ΟΛΠ Α.Ε αρνιόταν να υποπαραχωρήσει σε επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών, αν και έχουν γίνει αιτήσεις από ενδιαφερόμενους. Σε αυτή τη διαβούλευση η εκπρόσωπος του ΟΛΠ Α.Ε. δεν είχε αμφισβητήσει την υποχρέωση του ΟΛΠ Α.Ε., αλλά είχε επικαλεστεί την ανάγκη τήρησης κάποιας διαδικασίας, η οποία δεν μπορούσε να διευθετηθεί «από τη μια μέρα στην άλλη». 

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία του Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ., ενώ έχουν παρέλθει 2,5 έτη, καμία διαδικασία δεν ξεκίνησε από τον ΟΛΠ Α.Ε, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα κτήρια να εξακολουθούν να μην έχουν υποπαραχωρηθεί σε επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών κατά παράβαση του άρθρου 11.3 της Σύμβασης Παραχώρησης. Πλέον υπάρχει και τρίτο κτήριο το οποίο παράνομα δεν υποπαραχωρείται. Μάλιστα κατά το άνω χρονικό διάστημα ο ΟΛΠ Α.Ε ολοκλήρωσε άλλες υποπαραχωρήσεις, που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της COSCO, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ανάθεση της διαχείρισης του Προβλήτα Ι στην εταιρεία ΣΕΠ Α.Ε, χωρίς να τηρηθεί καμία από τις διαδικασίες που είχε επικαλεστεί η εκπρόσωπος του ΟΛΠ Α.Ε. αποκλειστικά έναντι των ναυπηγοεπισκευαστών με διαδικασίες επιλεκτικά χρονοβόρες προκαλώντας στον κλάδο πρόδηλη οικονομική ζημία.

Επειδή το άρθρο 11.3 της Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου – ΟΛΠ Α.Ε που κυρώθηκε με τον ν. 4404/2016 προβλέπει: «Ειδικότερα, όσον αφορά στις ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες που παρέχονται εντός του Λιμένα Πειραιά, ανά πάσα στιγμή και με μόνη την επιφύλαξη των εύλογων περιορισμών λόγω ανεπάρκειας χερσαίων εκτάσεων ή παραθαλάσσιου χώρου ή λόγω μέριμνας για την ασφάλεια του Λιμένα Πειραιά ή των λειτουργιών αυτού, ο ΟΛΠ: α) θα τηρεί τους όρους των υφιστάμενων Υποπαραχωρήσεων για ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος και σε περίπτωση λήξης τους θα συνάπτει νέες Υποπαραχωρήσεις με επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών» η Βουλευτής Β’ Πειραιά Νίνα Κασιμάτη καλεί τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να επιληφθεί αρμοδίως για την άμεση εφαρμογή του, την προσήκουσα εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΟΛΠ Α.Ε., την επιβολή κυρώσεων και την αποκατάσταση της νομιμότητας εν γένει, προκειμένου να μην απειλείται η βιωσιμότητα της εγχώριας ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και οι θέσεις εργασίας στη ΝΕΖ και το Λιμάνι του Πειραιά.

Πηγή: e-peiraias.gr