Να προηγηθεί Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο παράκτιου χώρου και να ανασταλεί η θεσμοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών που διεξάγεται ερήμην του Δήμου Σαλαμίνας και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού παράκτιων περιοχών πανελλαδικά»

Αναφορά προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατέθεσε η Νίνα Κασιμάτη Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, φέρνοντας ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων την από 11/12/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, με την οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα το κοινό Ψήφισμα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού πανελλαδικού συντονισμού για τη ματαίωση του χωροταξικού σχεδιασμού για τις ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς και αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας στην «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων που θίγονται από την ανάπτυξη Ιχθυοκαλλιεργειών» .

Η Αναφορά έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων κοινοβουλευτικών ενεργειών της Νίνας Κασιμάτη για την προστασία της Σαλαμίνας από εγχειρήματα ιχθυοκαλλιεργητικής και οστρακοκαλλιεργητικής δραστηριότητας ή περαιτέρω επέκτασής τους, με σκοπό να αποσυμφορηθεί το νησί από αυτόν τον παράγοντα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς και για την ευρύτερη υπεράσπιση του δικαιώματος των πολιτών της Σαλαμίνας και όλης της Β’ Πειραιά στην ποιότητα ζωής. 

Οι υπογράφοντες Δήμοι, Περιφέρειες και οι Ενώσεις διαμαρτύρονται στην Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία για τις διαδικασίες που διενεργούνται ερήμην τους για την δημιουργία βιομηχανικών περιοχών ιχθυοκαλλιέργειας στον ελληνικό παράκτιο χώρο, περιφρονώντας και παραβιάζοντας τις επιθυμίες και Αποφάσεις των αιρετών τοπικών Οργάνων. 

Η Βουλευτής Β΄ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη με την Αναφορά της στη Βουλή ζητά εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας: 

α) Την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, 

β) Την άμεση πρόσκληση των εκπροσώπων της Τ. Α. (α’ και β’ βαθμού) στον εν εξελίξει διάλογο για την αναθεώρηση του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών», στον οποίο η Τ.  Α. θέτει δύο και μόνο στοιχειώδεις όρους: (i) πριν της θεσμοθέτησης του νέου Πλαισίου να προηγηθεί θεσμοθέτηση Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου του παράκτιου χώρου και (ii) για την αδειοδότηση Π.Ο.Α.Υ. και ιχθυοτροφείων, να προβλέπεται στο εξής επί ποινή ακυρότητας η σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και όχι η απλή γνώμη τους, 

γ) Να γίνει αντιληπτό ότι οι φορείς της Τ. Α. – και όχι οι παράγοντες του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών – αποτελούν τους νόμιμους συνομιλητές για την κατάρτιση ενός βιώσιμου Χωροταξικού Πλαισίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες και ότι η Πολιτεία οφείλει να διορθώσει τα σχετικά λάθη του παρελθόντος, αντί να συνεχίζει να χτίζει πάνω σε αυτά ένα σχεδιασμό που θα προκαλεί ες αεί ακραίες συγκρούσεις των τοπικών κοινωνιών, τόσο στο εσωτερικό τους, όσο και ανάμεσα σε αυτές, την Πολιτεία και τον εν λόγω κλάδο.

Πηγή: e-peiraias.gr