Ύστερα από την ξαφνική απώλεια του Ανδριανού Μιχάλαρου, τ.Προέδρου του Επιμελητηρίου και επικεφαλής του συνδυασμού Συνδυασμός Ανεξάρτητο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (Σ.Α.Β.ΕΠ. με ποσοστό 70% των ψήφων στις τελευταίες εκλογές, ο συνδυασμός, με ενδο-παραταξιακές δημοκρατικές διαδικασίες, προχώρησε στην εκλογή και ανάδειξη, εκ των εκπροσώπων του στο Διοικητικό Συμβούλιο, νέου επικεφαλής του συνδυασμού τον κ.Παπαμανώλη-Ντόζα Γεώργιο του Ισιδώρου, όπως προκύπτει από το πρακτικό του Σ.Α.Β.ΕΠ. στις 22-3-2021.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της επιμελητηριακής νομοθεσίας, που προβλέπει η παράγραφος 7 του άρθρου 73 του Ν.4497/2017 όπως ισχύει, ως επικεφαλής του συνδυασμού που είχε την απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές, στην κενωθείσα θέση του εκλιπόντος τ.Προέδρου, ανέλαβε καθήκοντα πλέον ωςΠρόεδροςτου Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά ο κ.Παπαμανώλης-Ντόζας Γεώργιος.

Όπως τονίζουν από το ΒΕΠ «Ο νέος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ενστερνιζόμενος το όραμα και τις προσδοκίες του αείμνηστου Ανδριανού Μιχάλαρου, όπως έχουν διατυπωθεί ομόφωνα μέσα από αποφάσεις και τον προγραμματισμό των δράσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και από τις διαρκείς παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου, με πνεύμα ομόνοιας και συνεργασίας με την Διοίκηση και τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου συνεχίζει την λαμπρή πορεία του Επιμελητηρίου με γνώμονα τα συμφέροντα όλων των μελών του και του τόπου».

Πηγή: e-peiraias.gr