Την ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να αποκαλύψουν στους Δήμους τις πραγματικές επιφάνειες των ιδιοκτησιών τους, χωρίς να επιβαρυνθούν με υπέρογκες αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και τελών και χωρίς να πληρώσουν τα πολύ υψηλά ποσά προσαυξήσεων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, αναμένεται να δώσουν η κυβέρνηση και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος από τον Ιούλιο, προωθώντας νέα ευνοϊκή ρύθμιση. Η σχετική διάταξη αναμένεται να έλθει στη Βουλή για ψήφιση από το υπουργείο Εσωτερικών εντός του προσεχούς τριμήνου. Ταυτόχρονα, το υπουργείο θα καταθέσει στη Βουλή και δύο ακόμη διατάξεις που θα προβλέπουν τη μείωση των προσαυξήσεων, των προστίμων και της περιόδου παραγραφής για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους.

Εντός των προσεχών ημερών, η ΚΕΔΕ θα ανακοινώσει την τελική εισήγησή της προς το υπουργείο Εσωτερικών για την επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία υποβάλλονταν εκπρόθεσμες δηλώσεις αδήλωτων επιφανειών ακινήτων στους Δήμους. Στόχος της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία σε χιλιάδες ιδιοκτήτες να διορθώσουν τα στοιχεία των επιφανειών των ακινήτων τους στους Δήμους χωρίς μεγάλου ύψους αναδρομικές χρεώσεις και πρόστιμα. Επιπλέον, με την ίδια εισήγηση η Κ.Ε.Δ.Ε. θα ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών να νομοθετήσει δύο ακόμη διατάξεις που θα προβλέπουν:

μείωση του χρόνου παραγραφής των οφειλών προς τους Δήμους από 20 σε 5 χρόνια.
μείωση των προσαυξήσεων και προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις επιφανειών ακινήτων του Δήμους με όριο το 50%
Η εισήγηση της ΚΕΔΕ αναμένεται να γίνει δεκτή από το υπ. Εσωτερικών, οπότε:
Η πλατφόρμα για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων στους Δήμους θα επαναλειτουργήσει από τον Ιούλιο, όταν εκτιμάται πλέον ότι θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η εκκαθάριση όλων των εκπρόθεσμων δηλώσεων επιφανειών ακινήτων που υποβλήθηκαν στους Δήμους στο πλαίσιο εφαρμογής της προηγούμενης ρύθμισης οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους (του άρθρου 51 του ν. 4647/2019). Η ρύθμιση εκείνη προέβλεπε για όσους εντάχθηκαν πλήρη απαλλαγή από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για χρονικές περιόδους πριν το 2020. Προέβλεπε, επίσης, διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων και των προστίμων.
Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση εκείνη θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε μια νέα, επίσης ευνοϊκή. Η νέα αυτή ρύθμιση θα προβλέπει ότι όσοι αποφασίσουν να υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις για να αποκαλύψουν τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους στους Δήμους:

α) θα απαλλαγούν κι αυτοί πλήρως από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για χρονικές περιόδους πριν το 2020

β) θα κληθούν να καταβάλουν τα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα, για την περίοδο από την 1η-1-2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης, προσαυξημένα κατά ποσοστά κλιμακούμενα από 20% έως 50%, ανάλογα με το πόσα εξάμηνα θα έχουν παρέλθει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής μέχρι την υποβολή της δήλωσης.

Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες που θα υποβάλουν στους Δήμους τους δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων τους με βάση τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών θα γλιτώσουν από την πληρωμή υπέρογκων ποσών, καθώς θα αρκεί να πληρώσουν μόνο τα επιπλέον δημοτικά τέλη και τον επιπλέον Τ.Α.Π που αναλογούν στα επιπλέον τ.μ., με αναδρομικές χρεώσεις μόνο για τις περιόδους από την 1η-1-2020 και μετά και με προσαυξήσεις 20%-50% (ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο θα επιλέξουν να υποβάλουν τις δηλώσεις), αντί 100%-200% που ισχύουν σήμερα.

Η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δήλωση των “ξεχασμένων” τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους αναμένεται, εκτός απροόπτου, τον Ιούλιο, όταν εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί από όλους τους Δήμους της χώρας η επεξεργασία και η εκκαθάριση των δηλώσεων αποκάλυψης αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης ρύθμισης από 3,1 εκατομμύρια δημότες-ιδιοκτήτες ακινήτων. Ήδη με διάταξη που περιελήφθη στο άρθρο 39 του πολυνομοσχεδίου το οποίο κατατέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή η προθεσμία της 31ης-3-2021 που είχε δοθεί στους Δήμους για την εκκαθάριση των παραπάνω δηλώσεων παρατάθηκε μέχρι τις 30-6-2021.

Τον Ιούλιο θα διαβιβαστούν στον ΔΕΔΔΗΕ τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και εκκαθάρισης των δηλώσεων εκείνων προκειμένου να αναπροσαρμοστούν οι χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των 3,1 εκατομμυρίων δημοτών που εντάχθηκαν στη ρύθμιση. Τα ποσά των επιπλέον δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών που αναλογούν στην περίοδο από την 1η-1-2020 έως και την 30η-6-2021 οι συγκεκριμένοι δημότες θα κληθούν να τα εξοφλήσουν, απαλλαγμένα πλήρως από προσαυξήσεις και πρόστιμα, σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο όριο κάθε μηνιαίας δόσης, πλην της τελευταίας, θα είναι τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Θα μειωθεί η χρονική περίοδος παραγραφής των οφειλών προς τους Δήμους από 20ετή σε 5ετή. Με την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής αναμένεται να μειωθούν σημαντικά τα ήδη συσσωρευμένα υπέρογκα ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους και να καταστεί εισπράξιμο ένα μεγάλο μέρος τους, με τη βοήθεια και της νέας ρύθμισης για τα αδήλωτα τετραγωνικά.
Τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις επιφανειών ακινήτων στους Δήμους θα μειωθούν σημαντικά, ακόμη και όταν δεν θα ισχύει η παραπάνω νέα έκτακτη ρύθμιση. Με βάση την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, τα πρόστιμα λόγω μη δήλωσης στους Δήμους επιφανειών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων είναι υπέρογκα. Όσον αφορά στο Τ.Α.Π., η μη δήλωση επιφάνειας για μια πενταετία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου το οποίο μπορεί να φθάσει και το 200% του αναλογούντος Τ.Α.Π., ενώ όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, το πρόστιμο μπορεί να φθάσει στο 100% του αναλογούντος ποσού. Με τη νέα διάταξη που θα ψηφιστεί και θα τεθεί σε ισχύ, θα επιβληθεί στα ποσά των προσαυξήσεων και των προστίμων πλαφόν 50% ώστε όσοι δηλώνουν εκπρόθεσμα τις επιφάνειες των ακινήτων τους μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα να μην επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα σήμερα εξοντωτικά ποσά, αλλά με ποσά μέχρι 50% επί του συνόλου των χρεώσεων, οι οποίες θα υπολογίζονται πλέον αναδρομικά για την προηγούμενη πενταετία.

Πηγή: e-peiraias.gr