Σφοδρή  κριτική ασκήθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, κατά την ακρόαση των φορέων από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής:

Eιδικότερα, οι εκπρόσωποι των περισσότερων φορέων εστίασαν την κριτική τους στα ακόλουθα ζητήματα:

Ø  Στον πλήρη παραγκωνισμό της εργασιακής εμπειρίας.

Ø  Στη χαμηλή μοριοδότηση των ακαδημαϊκών προσόντων

Ø  Στον υψηλό συντελεστή της συνέντευξης σε κάποιες περιπτώσεις.

Ø  Στην απουσία πρόβλεψης δομημένης συνέντευξης.

Ø  Στην έλλειψη σαφούς οριοθέτησης των περιπτώσεων που δικαιολογούν πρόσθετες διαδικασίες και συνεντεύξεις, με κίνδυνο την εμφάνιση φαινομένων αυθαιρεσίας και πελατειακών λογικών.

Ø  Στις ασφυκτικές προθεσμίες που τίθενται πολλές φορές στο ΑΣΕΠ, με ορατό κίνδυνο την αδυναμία άσκησης ουσιαστικού ελέγχου.

Ø  Την αμφίβολη μείωση του απαιτούμενου χρόνου υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών, λόγω απουσίας δεσμευτικών προβλέψεων  για τη διαλειτουργικότητας των φορέων.

Ø  Στην διαρκή παράκαμψη του ΑΣΕΠ μέσω θέσπισης ειδικών  παρεκκλίσεων.

Ø  Στην τοποθέτηση  μετακλητών σε θέσεις της πάγιας διοικητικής ιεραρχίας.

Τέλος, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, κοινός τόπος των περισσότερων εκπροσώπων αποτέλεσε αυτό που τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης : Το νομοσχέδιο σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά μεταρρύθμιση.  Στην καλύτερη περίπτωση αποτελεί επανάληψη υφιστάμενων διατάξεων με ελάχιστες προσθήκες, κατά βάση στη λάθος κατεύθυνση. Πλέον, το αφήγημα των ψευδομεταρρυθμιστών της ΝΔ,  δεν πείθει κανένα. Η ΝΔ παραμένει απολύτως πιστή στον κομματισμό και τις πελατειακές πρακτικές του παρελθόντος.

Πηγή: e-peiraias.gr