Προς:  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Υπουργό Εσωτερικών

Όπως ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα korydallosnews στο Δήμο Κορυδαλλού φέρεται να «έχουν προβεί στην πρόσληψη 40 εργαζομένων με διαγωνισμό, που είχε διάρκεια μόλις λίγων ωρών και είχε αποφασιστεί  το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας. Αποτέλεσμα, ουδείς να μπορεί στις ελάχιστες αυτές ώρες να συγκεντρώσει και να καταθέσει τον όγκο των δικαιολογητικών που απαιτείτο. Μόνο κάποιος αν είχε ειδοποιηθεί  μέρες πριν, θα μπορούσε να συμμετάσχει, καταγγέλλουν πολίτες που  έμαθαν για τον διαγωνισμό εκ των  υστέρων. Εκτός και αν είχε «θείο χάρισμα» ή ήταν «έτοιμος από καιρός»  και είχε όλα τα δικαιολογητικά, αναφέρουν ειρωνικά. Επίσης η όποια «ενημέρωση», ήταν η σχετική ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου (έγινε  αργά μεσημέρι Πέμπτης) και στην ειδική κατηγορία της ιστοσελίδας του δήμου, πάλι τότε.»

Όπως διαβάζουμε στο σχετικό έγγραφο που αναρτήθηκε στις 7/01/2021 και ώρα 12.47μμ στη Διαύγεια ο δήμος Κορυδαλλού ανακοίνωσε «Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα (40) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05.07.2021, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19, ως ακολούθως: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Κορυδαλλού (Γρ. Λαμπράκη 240, πληροφορίες στα τηλ. 210.4990414 – 415). Η ΑΙΤΗΣΗ, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail: [email protected]. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ισχύει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της παρούσας, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, δηλ. την Παρασκευή 08/01/2021 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ. στην περίπτωση κατάθεσής τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου ή μέχρι ώρα 23.59 μ.μ. στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής τους.»

Οι θέσεις αφορούσαν σε: Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 3 Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 2 Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12 Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ήταν Αίτηση (συνημμένη στην ανακοίνωση)   Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  Ο απαιτούμενος ανά ειδικότητα Τίτλος Σπουδών   Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)   Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και Π.Ε.Ι. (όπου απαιτείται)   Υπεύθυνη Δήλωση εμπειρίας   Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα (όπου απαιτείται) και   Υπεύθυνη Δήλωση περί υγείας, φυσικής καταλληλότητας και μη καταδίκης (συνημμένη στην ανακοίνωση).

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως η Κυβέρνηση φέρεται με νομοθετικές πρωτοβουλίες να προάγει την αξιοκρατία στις προσλήψεις στο δημόσιο οπότε και δεν πρέπει α υπάρχει ουδεμία υπόνοια περί μη αξιοκρατικών προσλήψεων,

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

  1. Για ποιο λόγο αποφασίστηκε η ανακοίνωση των θέσεων εργασίας (07/01/2021) την προηγουμένη της λήξης δυνατότητας υποβολής αιτήσεων (08/01/2021); 
  2. Υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση από το δήμο πως τον Ιανουάριο πρόκειται να προκηρυχθούν θέσεις εργασίας και αν ναι, πότε έγινε αυτή και πού αναρτήθηκε η σχετική ενημέρωση;
  3. Για ποιο λόγο προσδιορίστηκε στην από 11/01/2021 και ώρα 15.13 αναρτημένη στη Διαύγεια απόφαση των προσληφθέντων ως ημερομηνία ανάληψης η 11/01/2021 και δεν είχε προσδιοριστεί στην προκήρυξη των θέσεων;
  4. Πόσα άτομα δήλωσαν ενδιαφέρον για κάθε ειδικότητα;
  5. Είχαν όλα τα άτομα που υπέβαλαν αίτηση όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
  6. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των ατόμων;
  7. Δεδομένου πως οι ενδιαφερόμενοι ηλεκτρονικά μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση ως τις 23.59 της Παρασκευής 07/01/2021, η επιλογή των 40 ατόμων έγινε τη Δευτέρα 11/01/2021 ή εργάστηκαν άτομα και το ΣΚ;
  8. Αν η επιλογή των ατόμων έγινε τη Δευτέρα, για ποιο λόγο η σύμβασή τους τρέχει από 11/01/2021 και όχι από την επομένη οπότε και θα αναλάμβαναν καθήκοντα;
  9. Ποιοι αξιολόγησαν τις αιτήσεις (ονόματα και θέση στο δήμο);

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

Πηγή: e-peiraias.gr