Θετικό ήταν τον Σεπτέμβριο το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα,  κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 303.900, ενώ οι αποχωρήσεις σε 284.173 (130.892 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 153.281 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Σεπτεμβρίου ήταν θετικό κατά 19.727 θέσεις εργασίας.

Στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.769.457 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.484.600 (775.863 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων  ορισμένου χρόνου και 708.737 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του εννεάμηνου του έτους 2021 είναι θετικό κατά 284.857 θέσεις εργασίας.

(σε θέσεις εργασίας) Σεπτέμβριος    2021

( 1 )

Σεπτέμβριος      2020

( 2 )

Διαφορά

(1 – 2)

Α’ Εννεάμηνο 2021

(3)

Α’ Εννεάμηνο 2020

(4)

Διαφορά

(3-4)

Ι. Προσλήψεις 303.900 259.421 44.479 1.769.457 1.577.213 192.244
     ΙΙ. Αποχωρήσεις* 284.173 220.892 63.281 1.484.600 1.423.037 61.563
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου 153.281 129.147 24.134 775.863 821.461 -45.598
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις 130.892 91.745 39.147 708.737 601.576 107.161
       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) 19.727 38.529 -18.802 284.857 154.176 130.681

Πηγή: e-peiraias.gr