📌Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»
💵💰Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 7.000.000,00€.
🆘Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€.
🆘Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης,
☑️Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
☑️Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.
🏢Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά.
⌛️⏳Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 16/06/2021 ώρα 13.00 και έως τις 31/08/2021 ώρα 15.00.
📞☎️ Επικοινωνήστε τώρα με την ομάδα μας ➡ VFOLLOWINGMYDREAMS TEAM✌👉 στείλε μνμ και λάβε δωρεάν ενημέρωση: [email protected]

Πηγή: e-peiraias.gr