Η Δημοτική́ Αρχή́ του Δήμου Περάματος ευχαριστεί́ τους εργαζομένους του Δήμου μας για τον επαγγελματισμό́ και την ακούραστη προσπάθειά τους, σε αυτές τις ιδιαιτέρα δύσκολες συνθήκες, ώστε να παραμείνει η πολύ λειτουργική́ και προσβάσιμη. 

Ειδικότερα, συνεργεία του Δήμου Περάματος προχώρησαν από την πρώτη στιγμή κι ανά́ τακτά́ χρονικά́ διαστήματα σε ρίψεις αλατιού́, προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν προβλήματα και να προστατεύσουν τους πολίτες. 

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς οι συνθήκες απαιτούν μεγάλη προσοχή́. 

Τέλος, στο e-mail [email protected] οι δημότες Περάματος που αντιμετώπισαν σήμερα προβλήματα πρόσβασης στην εργασία τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ώστε να λάβουν από́ το Δήμο μας βεβαίωση αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Πηγή: e-peiraias.gr