Άλλη μια δέσμευσή για το Πυροσβεστικό Σώμα γίνεται πραγματικότητα όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς!

Ανάμεσα στις πολλαπλές μάχες που δίνουμε καθημερινά, υλοποιούμε με συνέπεια, πρόγραμμα και μεθοδικότητα όλες τις δεσμεύσεις μας, για την αναδιάρθρωση και την αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας της χώρα μας.

Απαντώντας με πράξεις, στο διαχρονικό αίτημα των στελεχών μας, για τη δημιουργία βαθμολογίου και την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης που έχει αποκτηθεί στο πεδίο δράσης από τα αξιόμαχα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, θέτουμε σε εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 39 § 20β του ν. 4662/2020.

\

Στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποιούμε για πρώτη φορά το Ειδικό Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας , όπου ύστερα από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος, 608 στελέχη μας τα οποία έχουν 26 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Π.Σ. ή οκτώ έτη στο βαθμό του Πυρονόμου (Απόφοιτοι Σχολής Αρχιπυροσβεστών), μπορούν να διεκδικήσουν μέσα από επιμόρφωση και εξετάσεις την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποπυραγού!

Καλή επιτυχία σε όλους!Συνεχίζουμε..

Νίκος Χαρδαλιάς

Πηγή: e-peiraias.gr