Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας στην ιχθυόσκαλα Χαλκίδας, εντοπίστηκε Φ/Γ όχημα το οποίο διέθετε ισοθερμικό θάλαμο, εντός του οποίου βρέθηκαν τα κάτωθι:
τριάντα κιλά (30kg) συναγρίδες
εννέα κιλά (09kg) αστακοί
δεκατέσσερα κιλά (14kg) σκορπίνες
δεκαπέντε κιλά (15kg) τσαούσια
δέκα κιλά (10kg) αλιεύματα διαφόρων ειδών
Τα ανωτέρω αλιεύματα μεταφέρονταν χωρίς να πληρούνται οι σχετικές διατάξεις περί ιχνηλασιμότητας.
Επιπροσθέτως, εντός του προαναφερόμενου Φ/Γ οχήματος εντοπίστηκαν δύο (02) άτομα ερυθρού τόνου, βάρους ογδόντα τεσσάρων κιλών (84kg) και πενήντα επτά κιλών (57kg), χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα επικυρωμένα δικαιολογητικά και χωρίς να φέρουν αναγνωριστική ετικέτα.
Τα αλιεύματα κατασχέθηκαν και φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους έως την υποβολή σχετικής γνωμάτευσης περί καταλληλότητας για ανθρώπινη βρώση από την αρμόδια Υπηρεσία, ενώ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Πηγή: e-peiraias.gr