Από τη Μεγάλη Τετάρτη θα ξεκινήσει η καταβολή του Δώρου Πάσχα σε περίπου 500.000 εργαζόμενους που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασίας, ολόκληρο ή μέρος του πρώτου τετραμήνου του 2021.

 Συγκεκριμένα το κράτος θα πληρώσει για το Δώρο Πάσχα την αναλογία για την χρονική περίοδο αναστολής της σύμβασης εργασίας, εντός του πρώτου 4μήνου, με βάση υπολογισμού τα 534 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Ο εργοδότης θα πληρώσει για τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο μισθωτός εργάστηκε κανονικά, πάντα εντός του 4μήνου Ιανουάριος – Απρίλιος, με βάση υπολογισμού τον ονομαστικό μισθό του.

Η πρώτη δόση πληρωμών σε όσους εργαζόμενους η σύμβαση εργασίας τους τέθηκε σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2021, θα πιστωθεί απευθείας στους λογαριασμούς τους τη Μεγάλη Τετάρτη. Η δεύτερη δόση που αφορά το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1 Απριλίου 2021 έως 30 Απριλίου 2021, θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως την 31η.5.2021.

Το ποσό του δώρου Πάσχα, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής των εργαζομένων στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής: 

α) Οι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλουν την αναλογία του Δώρου Πάσχα βάσει των πραγματικών αποδοχών που έλαβαν, κατά το έως την 31η.3.2021 διάστημα υπαγωγής στο μηχανισμό, έως τη Μ. Τετάρτη 28/4/2021

β) Από τον κρατικό προϋπολογισμό θα καταβληθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, η αναλογία του Δώρου Πάσχα βάσει του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης που έλαβαν για το χρονικό διάστημα υπαγωγής τους στο μηχανισμό. Η καταβολή θα γίνει σε δύο φάσεις: α. Για το έως την 31η.03.2021 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως τη Μεγάλη Τετάρτη 28/04/2021 και β. Για το διάστημα υπαγωγής από 1.04.2021 έως 30.04.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.5.2021.

Η αναλογία στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται επί του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας του αντίστοιχου διαστήματος.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στην περίπτωση των εργαζομένων που εντάχθηκαν στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, το ποσό του δώρου Πάσχα, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής τους στον Μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς έως τη Μεγάλη Τετάρτη.

Από τον κρατικό προϋπολογισμό θα καταβληθούν και οι αναλογούσες στο Δώρο Πάσχα ασφαλιστικές εισφορές των παραπάνω χρονικών διαστημάτων (αναστολών και υπαγωγής στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ), υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού των δικαιούχων-εργαζομένων.

Παραδείγματα

Εργαζόμενος στην εστίαση που είναι σε αναστολή χωρίς διακοπή από την 1η Ιανουαρίου έως την Δευτέρα 3 Μαίου.

  • Δικαιούται Δώρο Πάσχα μόνο από το κράτος, της τάξης των 267 ευρώ, συν προσαύξηση επιδόματος αδείας 11 ευρώ, σύνολο Δώρου 278 ευρώ
  • θα λάβει την Μεγάλη Τετάρτη 208 ευρώ και
  • τα υπόλοιπα 70 ευρώ θα τα λάβει μετά το Πάσχα και έως 31 Μαίου.  

Εργαζόμενος με ονομαστικό μισθό 1.000 ευρώ, που εργάστηκε κανονικά Ιανουάριο και Φεβρουάριο αλλά τέθηκε σε αναστολή σύμβασης από 1η Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

  • Δικαιούται Δώρο Πάσχα από το κράτος και τον εργοδότη
  • Πρέπει να λάβει από τον εργοδότη την Μ. Τετάρτη : 256 ευρώ 
  • Θα λάβει από το κράτος την Μ. Τετάρτη : 70 ευρώ 
  • Θα λάβει τέλος από το κράτος μετά το Πάσχα και έως 31 Μαίου άλλα 70 ευρώ. 

Εργαζόμενος με ονομαστικό μισθό 850 ευρώ, που ήταν σε αναστολή από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου, αλλά από 1η Απριλίου εργάζεται κανονικά 

  • Δικαιούται Δώρο Πάσχα από το κράτος και τον εργοδότη
  • Πρέπει να λάβει από τον εργοδότη την Μ. Τετάρτη : 110 ευρώ 
  • Θα λάβει από το κράτος την Μ. Τετάρτη : 208 ευρώ 

Πηγή: e-peiraias.gr