Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής θα εφαρμόσει θερινό πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων. Σκοπός αυτού του κοινωνικού προγράμματος είναι, πρωταρχικά, η στήριξη οικονομικά ευάλωτων οικογενειών με την προσφορά δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στα παιδιά κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Για παιδιά ηλικίας 6 – 14 ετών
(με ημερομηνία γέννησης από 1/1/2007 – 31/12/2015)

Τα παιδιά θα φιλοξενηθούν, για 14 ημέρες, σε επιλεγμένες ιδιωτικές κατασκηνώσεις κατά το μήνα, Ιούλιο ή Αύγουστο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται, σε κατοίκους του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας που δεν έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ή ασφαλιστικού φορέα.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε:
Μονογονεϊκές οικογένειες
Ανέργους
Οικογένειες με τρία (3) και άνω ανήλικα τέκνα
Οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση (χορηγείται από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης)
Βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανέργου ΟΑΕΔ (τελευταίου τριμήνου ), εφόσον είναι άνεργοι και οι δύο γονείς, μία βεβαίωση για τον καθένα.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου ), χορηγούμενο από το δημοτολόγιο.
Αποδεικτικό υπαγωγής στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ κατά το έτος 2019.
Έντυπη Δήλωση Ε1 υποβαλλόμενη για το έτος 2019, εκκαθαριστικό σημείωμα για το έτος 2019 καθώς και δήλωση Ε9 .
Αποδεικτικό για την Δ/νση μόνιμης κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο) .
Βεβαίωση ΑΜΚΑ των δικαιούχων παιδιών .
Υπεύθυνη Δήλωση για την μη υπαγωγή σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα άλλου φορέα (χορηγείται από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης )
Φωτοτυπία εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού

Σε περίπτωση επιμέλειας αυτή πιστοποιείται με δικαστική απόφαση
1 πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Η τελική επιλογή των παιδιών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ με κριτήρια κοινωνικά και οικονομικά.

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ : 2104006860, 2104006658 , 2104009093 (τμήμα κοινωνικής πολιτικής και προαγωγής δημόσιας υγείας).

Πηγή: e-peiraias.gr