Οι καλλιτέχνες που είναι ενταγμένοι στο μητρώο καλλιτεχνών θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού και για τον Μάρτιο 2021, σύμφωνα με τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν χθες.

Οι επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού έχουν εκ νέου τη δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

Οι εν λόγω επαγγελματίες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr,  στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έως και την 10/1/2021,  θα πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους έως 12/4/2021 προκειμένου να λάβουν τα 534 ευρώ.

Δεύτερη ευκαιρία θα δοθεί και στους εργαζόμενους στον τουρισμό, καθώς και σε εκείνους δίνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

Ειδικότερα οι κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση:

α) Ξεναγοί και όσοι αποφοίτησαν 2019 και 2020 από διετούς φοίτησης Σχολές Ξεναγών,

β) Τουριστικοί συνοδοί,

γ) Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν τη θερινή τουριστική περίοδο έτους 2019,  σε τουριστικές επιχειρήσεις με ΚΑΔ:

79.11 «Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων»,

79.12 «Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών», και

79.90 «Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες»,

εφόσον δεν επαναπροσλήφθηκαν τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020.

δ) Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σε χειμερινά τουριστικά καταλύματα και χιονοδρομικά κέντρα από τον Οκτώβριο 2019 έως και τον Μάρτιο 2020 και δεν επαναπροσλήφθηκαν από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τη 16η /2/2021.

Πηγή: e-peiraias.gr