Αρνητικό ήταν το Νοέμβριο το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ενώ στο εντεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου παρέμεινε θετικό.

Συγκεκριμένα,  κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 202.790 ενώ οι αποχωρήσεις σε 281.919 (92.390 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 189.529 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Νοεμβρίου ήταν αρνητικό κατά 79.129  θέσεις εργασίας.

Στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.202.421 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.066.741 (1.168.342 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων  ορισμένου χρόνου και 898.399 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του 11μήνου του έτους 2021 είναι θετικό κατά 135.680 θέσεις εργασίας.

(σε θέσεις εργασίας) Νοέμβριος    2021

( 1 )

Νοέμβριος      2020

( 2 )

Διαφορά

(1 – 2)

Α’ Ενδεκάμηνο 2021

(3)

Α’ Ενδεκάμηνο 2020

(4)

Διαφορά

(3-4)

Ι. Προσλήψεις 202.790 119.575 83.215 2.202.421 1.893.072 309.349
     ΙΙ. Αποχωρήσεις* 281.919 149.508 132.411 2.066.741 1.802.185 264.556
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου 189.529 106.696 82.833 1.168.342 1.087.335 81.007
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις 92.390 42.812 49.578 898.399 714.850 183.549
       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) -79.129 -29.933 -49.196 135.680 90.887 44.793

Πηγή: e-peiraias.gr