Ακόμη μία τιμητική διάκριση για την Περαματιώτισσα, Αλεξάνδρα Γκανά! Η αγαπητή καπετάνισσα εκλέχθηκε Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΛΟΕΝ, ως εκπρόσωπος των εφοπλιστών! Δείτε αναλυτικά το σώμα του νέου πενταμελούς ΔΣ, το οποίο συστάθηκε σήμερα και αποτελείται από τους:

Κο Καλλιβρούση Νικόλαο (Πρόεδρος)

την Κα Γκανά Αλεξάνδρα (Ά Αντιπρόεδρος),

τον Κο Σαριδάκη Ελευθέριο (β´ Αντιπρόεδρος)

και τα δύο τακτικά μέλη, τους κ. Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο και κ. Χαλά Ιωάννη.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), ιδρύθηκε το 1980 με σκοπό τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους ναυτικούς.

Δικαιούχοι είναι όσοι ναυτικοί:

α) έχουν ναυτικό φυλλάδιο και ήταν ασφαλισμένοι στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) τουλάχιστον 2 μήνες τον προηγούμενο χρόνο της χορήγησης και

β) έχουν παιδιά

Ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. είναι Ν.Π.Δ.Δ, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) και από τον Απρίλιο του 2012 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α) και η λειτουργική του εξυπηρέτηση έχει ανατεθεί στην Εστία Ναυτικών Ν.Π.Ι.Δ. όπου είναι και η έδρα της διοίκησής του.

Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται από:

α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος πρέπει να είναι επιστήμονας με ειδίκευση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

β) Δύο (2) εκπροσώπους των εφοπλιστών.

γ) Δύο (2) εκπροσώπους των ναυτικών, από τους οποίους ο ένας είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εστίας Ναυτικών. (Ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας Π.Ν.Ο.)

Στην Εστία Ναυτικών έχει δημιουργηθεί ο κλάδος Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. για την λειτουργική εξυπηρέτηση του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.

Πόροι του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. είναι οι εισφορές 3% (2% και 1% που καταβάλλονται από τους πλοιοκτήτες και τους ναυτικούς αντίστοιχα), πάνω στους μισθούς και στα επιδόματα των δικαιούχων.

Εισπρακτικός φορέας του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. είναι το Ν.Α.Τ.

Πηγή: e-peiraias.gr