Για δεύτερη εβδομάδα, η Κυβέρνηση αποφασίζει να επιβάλλει τοπικό́  lockdown στον Δήμο Ελευσίνας. 

Ο Δήμος Ελευσίνας καλεί την Πολιτεία και όλους τους συναρμόδιους, να τους εξηγήσουν τα δεδομένα τα οποία οδηγούν για δεύτερη εβδομάδα, σε “λουκέτο” την πόλη τους, παραθέτοντας τα ακριβή́ στοιχειά που αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα στον Δήμο Ελευσίνας.

Όπως τονίζουν «Οι συνέπειες από́ το κλείσιμο των μαγαζιών είναι ανυπολόγιστες, την στιγμή́ που οι μεγάλές επιχειρήσεις λειτουργούν κανονικά́. Απαιτούμε να έχουμε πλήρη και ενδελεχή́ δημόσια ενημέρωση για την κατάσταση στην περιοχή́ μας.  Απαιτούμε την ηθική́ και οικονομική́ αποζημίωση των επαγγελματιών της Ελευσίνας και της Μαγούλας, που με κόπο και μόχθο προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα τους. Απαιτούμε την αποκατάσταση της πόλης μας, μετά τον ψεύδη και άδικο διασυρμό́ στα ΜΜΕ. Ως Δήμος, θα σταθούμε δίπλα στους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους καταστηματάρχες, διεκδικώντας όσα μας ανήκουν».

Πηγή: e-peiraias.gr