Μετά από αλιευτικούς ελέγχους που διενήργησαν στελέχη του Β’ Λιμενικού Τμήματος Κερατσινίου και του Γραφείου Αλιείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στην ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

διαπιστώθηκε ατομική επιχείρηση να έχει εκθέσει προς εμπορία ένα (01) ιχθυοκιβώτιο που περιείχε έξι κιλά και διακόσια γραμμάρια (6,200γρ) του είδους “ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΡΠΙΝΑ” χωρίς επί του ιχθυοκιβωτίου να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφοριών κατά παράβαση της Υ.Α. (1750/32219/2015).

επίσης, διαπιστώθηκε εταιρεία να έχει προβεί στην εμπορία ενός (01) ιχθυοκιβώτιου που περιείχε έξι κιλά και διακόσια γραμμάρια (6.200γρ) τους είδους “ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΡΠΙΝΑ” χωρίς επί του ιχθυοκιβωτίου να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφοριών κατά παράβαση της Υ.Α. (1750/32219/2015).

Τα ανωτέρω αλιεύματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν σε ευαγή ιδρύματα.

Πηγή: e-peiraias.gr