Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας στην προσπάθειά του να συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και με δεδομένο τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό των αδέσποτων γατών, προχώρησε στη σύναψη σύμβασης με ιδιώτη κτηνίατρο για τον περιορισμό αυτών, μέσω της στείρωσης, καθώς και τη συνεχή φροντίδα ευζωίας τους

Η διαχείριση των αδέσποτων σκύλων, γίνεται σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.), του οποίου ο Δήμος μας είναι μέλος. Το ανωτέρω πρόγραμμα αφορά στην καταγραφή, την ηλεκτρονική σήμανση, τον εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση, την περίθαλψη και την μετέπειτα επανατοποθέτηση στο σημείο περισυλλογής του ζώου. Αναφορικά με τις αδέσποτες γάτες ο Δήμος μας υπέγραψε σύμβαση με τον κτηνίατρο, κ. Δημήτριο Στάικο, με την οποία ο τελευταίος ανέλαβε την ευθύνη παροχής υπηρεσιών για την φροντίδα των αδέσποτων γατών του Δήμου μας. 

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η σταθεροποίηση, καταγραφή και σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων γατών, μέσω της στειρώσεως, της ηλεκτρονικής σήμανσης, καταγραφής και προώθησης της υιοθεσίας τους, και αφετέρου η ευζωία τους, με την εξασφάλιση της, κατά περίπτωση, κτηνιατρικής φροντίδας. Επίσης, εκτός από την εφαρμογή του προγράμματος γίνεται μια προσπάθεια να στελεχωθεί ειδικό τμήμα που εφαρμόζει το πρόγραμμα προστασίας αδέσποτων, στοχεύοντας στην προαγωγή και ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις. 

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του προγράμματος προστασίας των αδέσποτων ζώων ζητάμε την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία κάθε δημότη ξεχωριστά, ώστε μέσα από τη συλλογική προσπάθεια, να συμβάλλουμε όλοι αποφασιστικά στην προστασία των αδέσποτων ζώων.

Προς το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι φιλόζωοι θα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή του δημότη 15969 ή να καταθέτουν αίτηση είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε με φυσική παρουσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, με τα στοιχεία τους, καθώς και με πληροφορίες για την αδέσποτη γάτα. Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία θα διαβιβάζει το αίτημα στον συνεργαζόμενο κτηνίατρο. 

Πηγή: e-peiraias.gr