Θετικό ήταν κατά τον Ιούνιο του 2021 το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 311.649, ενώ οι αποχωρήσεις σε 238.147 (99.412 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 138.735 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Ιουνίου ήταν θετικό κατά 73.502 θέσεις εργασίας.

Στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 993.596 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 742.986 (369.434 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 373.552 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021 είναι θετικό κατά 250.610 θέσεις εργασίας.

 

(σε θέσεις εργασίας) Ιούνιος  2021

( 1 )

Ιούνιος      2020

( 2 )

Διαφορά

(1 – 2)

Α’ Εξάμηνο 2021

(3)

Α’ Εξάμηνο 2020

(4)

Διαφορά

(3-4)

Ι. Προσλήψεις 311.649 238.353 73.296 993.596 850.401 143.195
     ΙΙ. Αποχωρήσεις* 238.147 200.785 37.362 742.986 807.007 -64.021
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου

χρόνου

138.735 118.539 20.196 373.552 458.365 -84.813
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις 99.412 82.246 17.166 369.434 348.642 20.792
       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) 73.502 37.568 35.934 250.610 43.394 207.216

 

Πηγή: e-peiraias.gr